میخواهیم سایتی با امکانات جالب به شما معرفی کنیم که ارزش وقت گذاشتن را دارد

حتما مطالعه کنید


برای این که بدانید از زبان انگلیسی چقدر میدانید خیلی از موسسات آمده اند آزمون تعیین سطح گذاشته اند و بابت آن هم پول هایی دریافت میکنند . به سایتی برخوردم که این آزمون را به نحوی شایسته و به صورت کاملا رایگان قرار داده است. بدون درنگ از این فرصت استفاده کنید

در خود سایت بیشتر درمورد این آزمون توضیح داده شده