پسر : عکستو نشونم میدی ؟

دختر : نشون میدم ولی باید قول بدی که کپی نکنی

پسر : قول میدم 

...

دختر : باشه الان میزارم

پسر : ok

دختر : بیا اینم عکسم


حالا در زیر ببینید كه پسره چکار میکنه بعد از دیدن عكس
    


o7318_tumblr_m645pw8upl1qh.gif