کثیف  بودنِ بعضی آدم ها اذیتم نمیکنه !

اما بعضیا خیلی پاکن؛

این که قراره اینا گیره اون کثیفا بیُفتن ,

اعصابم رو خورد میکنه…! 


برا همه دوستای گلم
 عاشقتونم